Welkom bij
South Staffs Industries Ltd
Specialist in het herkeuren en de heropfrissen van alle lage druk gasflessen en brandblusapparaten.

Wij herkeuren cilinders in overeenstemming met de Europese richtlijnen.